تغذیه

برگزاری جشنواره غذای سالم در مرکز بهداشت زاهدان مورخ 17/10/1392

روز جهانی تخم مرغ در مرکز بهداشت زاهدان 1393/7/17

برگزاری کارگاه سبزی کاری ویژه رابطین سلامت 1393/8/6

برگزاری جشنواره غذا در مرکز بهداشت زاهدان به مناسبت هفته بسیج ملی آموزش تغذیه 1393/10/25

برگزاری جلسه با موضوع افزایش مصرف میوه و سبزی و لبنیات و کاهش مصرف نمک جهت داوطلبین سلامت 1394/4/2

برگزاری کارگاه آموزشی تغذیه در سنین مدرسه جهت پرسنل بهداشتی در تاریخ 94/09/14 لغایت 94/09/17

برگزاری مراسم لقمه سالم با همکاری واحد بهداشت مدارس و آموزش و پرورش ناجیه 2 در دبستان صدیقه اطهر 94/10/07

برگزاری جلسه آموزشی برنامه تغذیه در تحول جهت مراقبین سلامت در آموزشگاه بهورزی 94/10/17

چاپ و نصب بنر در سطح شهر زاهدان به مناسبت هفته بسیج ملی آموزش تغذیه

برگزاری جلسه آموزشی به مناسبت هفته بسیج ملی تغذیه در فرهنگسرا انقلاب توسط واحد بهداشت خانواده با همکاری واحد مشارکت مردمی مرکز بهداشت زاهدن

روز جهانی تخم مرغ در مرکز بهداشت زاهدان 96/7/17

برگزاری جشنواره غذا در تاریخ 96/7/19 در دبستان دخترانه نامجو

همایش پیاده روی به مناسبت هفته بسیج همگانی آموزش تغذیه در مورخ96/10/16