مرکز بهداشت زاهدان

جستجو گر شماره تلفن

نام و نام خانوادگی سمت شماره تلفن يا فکس شماره داخلي محل خدمت
گلناز صولت کارشناس IT 05433229485 05433229485 مرکز بهداشت شهرستان زاهدان
حسین اکبری کارشناس IT 05433229485 05433229485 مرکز بهداشت شهرستان زاهدان
بهزاد توکلی نژاد کارشناس IT 05433229485 05433229485 مرکز بهداشت زاهدان


رویدادها