اخبار > طرح تشديد بازرسي هاي بهداشتي با حضور سرپرست مركز بهداشت زاهدان9/8/96
طرح تشديد بازرسي هاي بهداشتي با حضور سرپرست مركز بهداشت زاهدان9/8/96

رستورانها و مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي شهر زاهدان در شيفت شب بازديد بهداشتي شدند.

طرح تشديد بازرسي هاي بهداشتي با هدف نظارت بيشتر بر رستورانهاي شهر زاهدان در تاريخ نهم آبان 1396 با حضور سرپرست مركز بهداشت زاهدان،   مسئول واحد بهداشت محيط و حرفه اي و جمعي از بازرسان بهداشت محيط در شيفت شب اجرا گرديد . در اين طرح تعدادي از رستورانها و سفره خانه هاي شهر مورد بازديد قرار گرفت ند و وضعيت بهداشتي و سلامت مواد غذايي آنها در مرحله طبخ و عرضه كنترل گرديد . در اين راستا آموزش ونظارت در خصوص دماي نگهداري مواد اوليه ، مواد غذايي طبخ شده، رعايت موازين بهداشتي در كليه مراحل طبخ مواد غذايي اعمال .شد دكتر شهاب الدين مشائي سرپرست مركز بهداشت زاهدان جهت ارتقا بهداشت ابزار كار وتجهيزات رستورانها بر استفاده از ظروف ، ميزكار،كابينت و كليه تجهيزات از جنس استيل ضد زنگ تاكيد نمودند و از اجراي اين برنامه توسط واحد بهداشت محيط و كليه رستورانهاي شهر زاهدان خبر دادند


سه شنبه ١٦ آبان ١٣٩٦ ٠٨:٢٣ Slider, News ١٦٧٨٨


خروج
محتوای مرتبط