اخبار > کارگاه آشنایی با سموم و مواد گندزدا و مبارزه با حشرات و جوندگان در مرکز بهداشت زاهدان17/8/96
کارگاه آشنایی با سموم و مواد گندزدا و مبارزه با حشرات و جوندگان در مرکز بهداشت زاهدان17/8/96

کارگاه آشنایی با سموم و مواد گندزدا و مبارزه با حشرات و جوندگان در مرکز بهداشت زاهدان

کارگاه آشنایی با سموم و مواد گندزدا و مبارزه با حشرات و جوندگان با هدف ارتقای سطح دانش و آگاهی پرسنل، درتاریخ هفدهم آبان 1396 برگزار گردید.در این کارگاه آموزشی تعداد 70 نفر از پرسنل بهداشت محیط و حرفه ای مرکز بهداشت زاهدان حضور داشتندکه باموضوعاتی همچون بیماریهای منتقله از حشرات و جوندگان، روشهای مبارزه با حشرات و جوندگان، سموم و موادگند زدای کاربردی در این زمینه آشنا شدند.

در پایان جلسه، مهندس کدخدایی مسئول واحد بهداشت محیط وحرفه ای تلاش پرسنل را در جهت افزایش اطلاعاتعلمی و کاربردی در زمینه فرآیندهای بهداشت محیط خواستار شدند


دوشنبه ٢٢ آبان ١٣٩٦ ٠٧:١٥ Slider, News ١٦٨١٦


خروج
محتوای مرتبط