خدمات قابل ارائه

خدمات قابل ارائه در واحد دارویی سیستم بهداشتی

 

1-ارائه داروهاي پيشگيري و مبارزه با بيماريها ( سل مالاريا سالك التور (وبا) جذام )

داروي بيماريهاي مذكور بصورت رايگان در تمام مراكز بهداشتي درماني به مراجعين پس از تشخيص و با معرفي و ارجاع از متخصص با تشكيل پرونده ارائه مي شود و پيگيري جهت ارائه درمان صورت مي گيرد.

2-وسايل و داروهاي تنظيم خانواده

جهت كنترل رشد جمعيت وسايل تنظيم خانواده در كليه مراكز بهداشتي درماني ، خانه هاي بهداشت و پايگاههاي بهداشتي بصورت رايگان ارائه مي گيرد.

وسايل تنظيم خانواده شامل : قرصهاي خوراكي ضد بارداري ( HD – LD - لاينسترنول و تري فازيك ) كاندوم آمپول مدروكسي پروژسترون 150 (هر سه ماه يك عدد تزريق صورت مي گيرد) و IUD مي باشد. وسايل مذكور بصورت رايگان در اختيار كليه مراجعين قرار مي گيرد و IUD گذاري و نيز تزريق آمپول مدروكسي پروژسترون نيز در محل مركز صورت مي گيرد.

3-مكملهاي غذايي

داروهاي فوق جهت گروههاي هدف شامل مادران باردار و كودكان زير 2 سال مي باشد. اين داروها براي مادران باردار شامل :

قرص آهن ، قرص اسيدفوليك ، كپسول مولتي ويتامين منيرال يا قرص مولتي ويتامين مي باشد كه در دوران مذكور و پس از زايمان تا يك مدت خاصي بر اساس دستورالعملهاي وزارت بهداشت مصرف مي شود. در صورت موجود بودن در مراكز بهداشتي درماني ، خانه هاي بهداشت و پايگاههاي بهداشتي بصورت رايگان در اختيار مراجعين داراي پرونده بهداشتي قرار مي گيرد. و در صورت عدم موجودي داروهاي مذكور به مراجعين توصيه مي شود از بخش خصوصي تهيه نمايند.

مهمترين نكته در اين قسمت حساس سازي گروههاي هدف به اهميت دريافت ويتامين ها و املاح مذكور در دوران فوق مي باشد كه با آگاهي از اهميت آن مراجعين محترم در جهت تهيه و تامين آن اقدام خواهند نمود.

 

 


محتوای مرتبط
رویدادها