داوطلبان سلامت

داوطلبين سلامت ادارات

 

برگزاری جلسه هم اندیشی داوطلبان متخصص و روحانیون و معتمدین پایگاه داوطلب 94/5/24

برگزاری جلسه بازآموزی برنامه جلب مشارکت های مردمی (94/6/14)

برگزاری جلسه هم اندیشی در خصوص راه اندازی کانون داوطلبان متخصص در محل معاونت فرهنگی دانشگاه سیستان و بلوچستان (94/6/15)
راه اندازی 5 خانه سلامت در حاشیه شهر زاهدان با هدف ارتقاء برنامه های طرح تحول نظام سلامت

برپایی ایستگاه سلامت با هدف ارتقاء آگاهی در خصوص بیماری ها (94/6/30 لغایت 94/7/1)

حضور داوطلبان سلامت و همیاران واکسن در بازدید جمعی از معاونین وزارت بهداشت افغانستان و پاکستان بعنوان نمادی از مشارکت مردمی در ریشه کنی بیماریها (94/7/8)

برگزاری جشن روز جهانی کودک

برگزاری جلسه آموزشی پیشگیری از افسردگی
ارتقای سطح آگاهی مادران باردار و توانمند سازی این گروه به منظور خودمراقبتی با حضور در فرهنگ سراها (94/9/3)
برپایی ایستگاه سلامت درزمینه پیشگیری از آنفولانزا دردانشگاه سیستان وبلوچستان(94/9/16)
برپایی ایستگاه سلامت در زمینه پیشگیری از آنفولانزا در مدارس و درب منازل (94/9/16)
برپایی ایستگاه سلامت در زمینه پیشگیری از آنفولانزا در پایانه مسافربری (94/9/16)
بازدید داوطلبان سلامت از سازمان اتقال خون و اهداء خون داوطلبانه

محتوای مرتبط
رویدادها