بيماريهاي قابل پيشگيري با واکسن و قرنطينه


دیفتری

سیاه سرفه

کزاز نوزادان

فلج اطفال(AFP)

مننژیت

سرخک

اوریون

سرخچه

 

هپاتیت

نوع B

نوع C

ایمن سازی

جداول ایمن سازی

زنجیره سرما

عوارض نامطلوب ناشی از واکسیناسیون


آنفولانزا

فصلی

پرندگان

A-H1N1

چک لیست پایش آنفولانزا

لیست خطی موارد شبه آنفولانزا

 

 

 

 

 

 

 


رویدادهاآخرین اطلاعیه ها