صفحه اصلي > پیشگیری و مبارزه با بیماریها > بیماریهای غیر واگیر > بيماريهاي غدد و متابوليک > کم کاري تيروئيد نوزادان