مهارت خود آگاهی چیست؟

مهارت خود آگاهي چيست؟

 در زمينه خود آگاهي و مفهوم ان تعاريف فراواني توسط روانشناسان و فلاسفه  ارائه گرديده است که ميتوان حاصل کل اين تعاريف را در اين جمله خلاصه کرد:

خودآگاهي يعني اينکه من بدانم که هستم ، نقاط قوت و ضعف من چيست؟ چه بايد باشم؟ و چگونه مي توانم به خود واقعي خويش برسم.

چناچه بخواهيم توضيح بيشتري ارائه کنيم خود آگاهي يعني اينکه من خودم را بشناسم   وبدانم که نياز هاي واقعي من چيست. با حقوق و مسئوليتهاي فردي و اجتماعي خويش آشنا باشم ، نقاط قوت و ضعف خود را شناسائي کرده و مهمتر از همه اينکه  با احساسات خويش آشنا باشم. و در نهايت اينکه ايا نظري که من نسبت به خود دارم با نظري که اکثر جامعه نسبت به من دارند يکي است يا خير؟

تحقيقات اخير نشان داده است که ضعف در شناخت خويش (خود آگاهي)منجر به برزو يکسري از اختلالات و آسيبهاي رواني اجتماعي مانند افسردگي ،اضطراب ،احساس حقارت ،عزت نفس پائين ،اعتياد و ... خواهد شد. و بر عکس کسب مهارت خود آگاهي  در شخص فوايد زيادي بهمراه دارد که به تعدادي از انها در اين قسمت اشاره ميکنيم:

به ما کمک مي کند که احساسات خود را شناسائي کنيم  و آنها را کنترل کنيم.ناتوا ني در  کنترل احساسات منشاء بسياري از بزهکاري هاست.

-  مارا با نقاط قوت و ضعف مان آشنا ميسازد و لذا  باعث ميشود در تصميم گيري هاي خود بهتر عمل نمائيم.

-  مارا با نيازهاي خودمان آشنا مي سازد  لذا  در  راه  رفع نيازها و يا در صورت لزوم مقابله با آنها به ما کمک زيادي خواهد کرد.

- باعث تعيين اهداف واقع بينانه در زندگي ما ميشود.

- ما را با ملاک هاي ارزشمند وجودي مان آشنا ميکند لذا ديگر مجبور نخواهيم بود بدنبال ارزش هاي کاذب باشيم.

- مهارت خود آگاهي ما ار  در کسب يک هويت سالم کمک مي کند لذا آينده اي با نشاط و پربار خواهيم داشت.

خود اگاهي و عزت نفس:

مهم ترين مولفه خود اگاهي عزت نفس است. عزت نفس يعني احساس ارزشمندي فردي .

انسان ها در نتيجه واکنشهائي که از ديگران بوي‍‍ژه افراد مهم دريافت ميکنند ،نگرش هايي در مورد ارزشمند بودن خويش پيدا مي کنند.عزت نفس بالا نشان دهنده شخصيت فردي است  که بعلت شناخت صحيحي که از خويش و موقعيت خو د دارد به آساني تحت تاثير موانع ، تعرضات و ديدگاههاي منفي در مورد خويش قرار نمي گيرد .

عزت نفس به اعتماد به نفس منجر مي شود که اين مسئله به تصميم گيري خوب و مستقلانه  و برخورد مناسب با تعارضات  بين فردي  منجر ميگردد. مسلما عزت نفس افراد در يک محيط حمايت کننده  و مثبت تقويت خواهد گرديد.

اما بر عکس عزت نفس پائين يکي از عوامل بازدارنده رشد اجتماعي است  و فرد را  از رسيدن به موفقيت باز مي دارد که متاسفانه بازماندن از موفقيتها نيز از عوامل تثبيت کننده عزت نفس پائين خواهد بود.

ويژگي هاي افراد خود آگاه:

1-افراد خود آگاه خصوصيات مثبت و توانائي ها واستعداد هاي خود را ميشناسند و به آنها فتخار مي کنند.

2- خصوصيات منفي و نقاط ضعف خود را مي شناسند ،مي پذيرند و در جهت اصلاح آنها تلاش مي کنند.

3-موفقيت ها و شکست هاي خود را مي شناسند ، به موفقيت هايشان افتخار مي کنند و از شکست هايشان درس مي گيرند.

4- به خود و ديگران  احترام مي گذارند.

5- براي رسيدن به هدف تلاش مي کنند.

6- مسئوليت اعمال و رفتار خود را مي پذيرند.

 

 


محتوای مرتبط
رویدادها