مهارت حل مسئله

مهارت حل مسئله

 

از نخستين روز هاي حيات، انسان ها هواره با مسائل مختلف و نحوه حل و فصل ان در گير بوده اند ، از زماني که انسان  هاي نخستين بدنبال روشي براي مصون ماندن از سرما بودند، گرفته تا امروزه که انسانها در پي پرتاب ماهوره هاي فضائي مي باشند.

بنابراين حل مسئله مهارتي است که نياز هميشگي  ماست  و بقاي فردو بقاي نسل انساني در گروآن  مي باشد.

تعريف  حل مسئله:

حل مسئله فرايندي است که فرد با کمک ان ،راه حل هاي موثر و سازگارانه اي براي کنار آمدن با مشکلات  زندگي روزمره خويش پيدا ميکند .اين فرايند آگاهانه،منطقي و هدفمند مي باشد.

مراحل حل مسئله:

مي توان گفت مهمترين قدم در حل هر مسئله اي ،شناخت ان مشکل مي باشد و انکه بتوانيم مسئله پيش آمده را  بدور از هيجانات و احساسات منفي ارزيابي کنيم.

واقعا بپذيريم که مسئلهاي پيش آمده و من قادر به حل آن خواهم بودو فقط نياز به زمان و تلاش واقعي خواهم داشت.

ار بخواهيم مراحل حل مسئله را دسته بندي کنيم ميتوان کفت:

1-    تعريف و شناخت مسئله

2-    توليد و خلق راه حل هاي متعدد

3-    ارزيابي نقاط قوت و ضعف هر يک از راه حل هاي مرحله 2

4-    بکارگيري راه حل نهائي و ارزيابي و باز نگري آن

 

مرحله يک تعريف و شناخت حل مسئله:


در اين مرحله مي بايست اطلاعات کاملي از مشکلي که پيش آمده را جمع آوري نمائيم.نقاط مبهم را روشن نموده و واقع بينانه فکر کنيم . در اين مرحله مسئله را مشخص و هدف خود را از حل مسئله تعيين مي کنيم.

 

مرحله 2- توليد و خلق راه حل هاي متعدد:


در اين مرحله بهتر است فکر خود را آزاد بگذاريم و هر راه حلي که به نظرمان مي آيد  را ياد داشت نمائيم.به اين روش بارش فکري مي گويند. در اين مرحله نيازي نيست که راه حل ها را ارزيابي کنيم و  در  مورد مناسب بودن يا نبودن آن قضاوت کنيم بلکه کليه راه حل ها را  ليست مي کنيم .بهتر است در اين مرحله از ذهن خلاق خود کمک گرفته و راه حل هاي بيشتري را  ابداع کنيم.

 

مرحله 3- ارزيابي نقاط قوت و ضعف هر يک از راه حل هاي مرحله 2

 

را ه حل هاي ارائه شده در مرحله 2 را در اين قسمت مورد ارزابي قرار مي دهيم.بهتر است هر راه حل را جداگانه ارزيابي کنيم  و کليه نقاط قوت و ضعف آن را يادداشت کنيم.

براي اين کار ميتوانيم از جدول سود و زيان استفاده کنيم

بين صورت که جداولي را تهيه و در بالاي هر جدول  يکي از راه حل ها را مي نويسيم.اين جدول چهار ستون دارد.در ستون اول سودها يا امتيازهاي راه حل و در ستون دوم ميزان اهميت هر امتياز يا سود نوشته ميشود.در ستون سوم معايب يا ضررهاي هر راه حل و در ستون چهارم ميزان اهميت هريک از معايب  يا ضررها نوشته ميشود.جمع ستون هاي دوم وچهارم تعيين ميکند که هر راه حل چقدر امتیاز مثبت و چقدر جنبه هاي منفي دارد.

در پايان کار ميتوانيد راه حلي راکه بيشترين سود و کمترين زيان را دارد انتخاب کنيد.

 

مرحله 4- بکارگيري راه حل نهائي و ارزيابي و باز نگري آن


در اين مرحله را ه حلي را که در مرحله قبل انتخاب نموديم را اجرا کرده و آثار و نتايج آن را بررسي ميکنيم و با پيش بيني هاي قبلي خود مقايسه ميکنيم.اگر به نتيجه دلخواه رسيديم به خود پاداش مي دهيم و  در صورتي که نتيجه مطلوب حاصل نگرديد ، مي بايست موانع موجود را شناسائي کرده و انها را برطرف کنيم.به ياد داشته باشيم در حل مسئله گاهي ممکن  است مجبور شويم دوباره از ابتدا مسئله را ارزيابي و حل آن بپردازيم ، مسلما تجربه کسب شده در دفعه قبل به موفقيت بيشتر ما در اين  مر حله کمک خواهد کرد.

 

 


محتوای مرتبط
رویدادها