اخبار جدید

با حضور رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ( ره) انجام شد
1396/05/12

بهره برداری از مرکز خدمات جامع سلامت امام رضا (ع)

با حضور رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ( ره) انجام شد: بهره برداری از مرکز خدمات جامع سلامت امام رضا (ع)

مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

اطلاعیه ها

رویدادها


 

 

 

 

 

 

 

 

گوناگون