1398/07/08
برگزاری جلسه در خصوص نحوه بررسی عملکرد همکاران بخش خصوصی
برگزاری جلسه در خصوص نحوه بررسی عملکرد همکاران بخش خصوصی
1398/07/06
نظارت بر عملکرد ارزیابان عوامل زیان آور کارخانه سیمان سیستان توسط کارشناسان بهداشت حرفه ای
نظارت بر عملکرد ارزیابان عوامل زیان آور کارخانه سیمان سیستان توسط کارشناسان بهداشت حرفه ای
1398/07/06
برگزاری کمیته بهداشت و درمان ستاد اربعین شهرستان زاهدان
برگزاری کمیته بهداشت و درمان ستاد اربعین شهرستان زاهدان
1398/07/04
پیام تبریک رئیس مرکز بهداشت شهرستان زاهدان به مناسبت روز جهانی بهداشت محیط
پیام تبریک رئیس مرکز بهداشت شهرستان زاهدان به مناسبت روز جهانی بهداشت محیط